1. Præsentation af plan og mål

Hvad skal naturkvalitetsplanen bruges til?


Ringsted Kommunes naturkvalitetsplan er en del af grundlaget for kommunens Kommuneplan 2013-2025. Naturkvalitetsplanen uddyber og forklarer de retningslinjer og prioriteringer, der er beskrevet i kommuneplanen.

Naturkvalitetsplanen vil blive brugt af kommunens medarbejdere, når de tager stilling til ansøgninger om godkendelse af aktiviteter eller indgreb, der kan påvirke naturområder.
Kommunens borgere kan bruge naturkvalitetsplanen som vejledning til, hvordan eventuelle ansøgninger, der berører beskyttede naturområder, kan forventes at blive behandlet. Desuden kan borgere se hvor kommunens naturværdier findes, samt hvordan kommunen målsætter naturen og prioriterer forvaltningen af den.

 

Naturkvalitetsplanen er dog ikke en færdig facitliste med detaljerede planer for hvert naturområde i kommunen. Konkrete sager og opgaver vil blive løst på baggrund af konkrete vurderinger, som afhænger af mange faktorer. Herunder blandt andet et områdes naturværdi og målsætning, ejerens ønsker samt kommunens generelle mål og retningslinjer for området.

Blå Anemone (Hepatica nobilis) er en af de første forårsbebudere i Allindelille Fredskov. Blå Anemone er en sjælden plante, der er meget kræsen i sit valg af levested. Den findes kun få steder i kommunen. Blå Anemone vokser i løvskov på kalkholdigt, leret jordbund. Planten kan kun formere sig ved spredning af frø. Derfor er det vigtigt, at den ikke graves op eller plukkes. Lad den stå i skoven og nyd den der.