Naturkvalitetsplanen opstiller retningslinjer


Kommunen har mange forskelligartede opgaver på naturområdet. Naturkvalitetsplanen beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for, hvordan disse opgaver skal løses. Endvidere uddyber den kommuneplanens retningslinjer for området. Kommunen arbejder med følgende opgaver på naturområdet:

- at regulere eventuelle indgreb i naturområder
- at pleje og genskabe natur
- at beskytte særligt truede arter
- at indsamle viden om naturen
- at registrere tilstanden af beskyttede naturområder
- at opstille målsætninger for naturområder
- at planlægge naturområders benyttelse og beskyttelse
- at føre tilsyn med naturområderne
- at formidle viden om naturen

Når retningslinjerne er vedtaget af Byrådet, vil kommunens medarbejdere bruge dem i forbindelse med opgaver og sager, som berører naturområderne. Den daglige administration kommer på den måde til at være synlig og bygger på et politisk vedtaget grundlag.

En såkaldt "vrang bøg" i Vrangeskov. Vrange bøge er træer med en genetisk defekt. Frø fra vrange bøge vil vokse op som nye vrange bøge. Derfor var sådanne træer ikke populære i skovbruget. På de stejle skrænter i Vrangeskov har en del vrange bøge dog overlevet til i dag.