Vedtagelse og offentliggørelse


Ringsted Kommunes byråd vedtog den 9. september 2013 at sende udkast til naturkvalitetsplanen i høring. Udkastet var herefter i offentlig høring fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013. Den 6. november 2013 var der frist for fremsendelse af bemærkninger med videre til naturkvalitetsplanen. Kommunen modtog én indsigelse fra Gefion og Sjællandske Familielandbrug. Indsigelsen førte en en række præciseringer og mindre rettelser i planen. Naturkvalitetsplanen er endelig vedtaget af Byrådet den 13. januar 2014 og er dermed trådt i kraft.