Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo


Ringsted Kommune har vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i hele kommunen. Det betyder, at alle ejere eller brugere af arealer med Kæmpe-Bjørneklo har pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen.

Bekæmpelse af arten skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv. Hvis indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo ikke overholdes, skal kommunen påbyde den pågældende ejer at foretage bekæmpelsen.

Indsatsplanen findes udelukkende som digital plan på adressen:

www.ringsted.planweb.dk/bjoerneklo

 

Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en invasiv art som fortrænger andre planter. De store skærme giver en enorm frøproduktion, så planten hurtigt kan etablere sig og danne store dominerende bevoksninger.