Skovene

Statisk kort

Figur 3.5.1. Skovkort for Ringsted Kommune.


Skovområderne udgør en væsentlig del af Ringsted Kommunes natur. De er vigtige levesteder for en lang række planter og dyr. De aktuelle skovområder i kommunen er vist på kortet i figur 3.5.1.

I følge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik fra 2000, udgør skovene i kommunen i alt 3.870 ha, svarende til 13 % af kommunens areal. Se også figur 3.1.1.

Allindelille Fredskov, beliggende i den nordlige del af kommunen, er en skov af international betydning. Der forekommer mange sjældne arter og beskyttede naturtyper. To af landets sjældneste orkidéer har deres eneste danske forekomster her. Det drejer sig om Flueblomst (Ophrys insectifera) og Knælæbe (Epipogium aphyllum).

Øvrige større skovkomplekser er skovene omkring Skjoldenæsholm, Haraldsted Sø, Gyrstinge Sø, Humleore og Giesegård.

Et havørnepar (Haliaeetus albicilla) har haft rede i en af kommunens store skove siden 2008. Havørnen kræver store, uforstyrrede skovområder samt store vandområder for at kunne trives og yngle.

 

En af de mest varierede og spændende skove i kommunen er Allindelille Fredskov. Den ligger på en enorm kalkflade, som giver gode livsbetingelser for mange sjældne plantearter. Foto: Jon Feilberg.