Litteratur


Den Store Danske og Rasmussen U. (2013). Gyldenløveshøj. Gyldendal. www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Sj%C3%A6lland/Gyldenl%C3%B8vesh%C3%B8j?highlight=gyldenl%C3%B8ves%20h%C3%B8j (01-2013)

Fugleognatur.dk (2013) www.fugleognatur.dk (11-01-2013)

Høy T. & Dahl J. (1983). Danmarks Søer, Søerne i Vestsjællands Amt. Strandbergs Forlag.

Naturstyrelsen (2013). Om Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_er_Natura_2000/ (08-01-2013)

Naturstyrelsen (2013). Oversigt over Habitatområdernes udpegningsgrundlag 31/12 2012

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/HabitatUdpgr201231Dec.pdf (08-01-2013)

Ringsted Kommune (2013). Kommuneplan 2009-2020 www.ringsted.dk/OmKommunen/ByudviklingOgPlanlaegning/Kommuneplan.asp (01-2013)

 

Data

Danmarks Statistik (2012). Statistikbanken www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 (01-2013)

Kortforsyningen (2013).

Kortlag med skov i Ringsted Kommune (figur 3.5.1)


Naturstyrelsen (2012). CD-ROM tabel 1.1 Skovareal fordelt efter bevoksningsforhold og kommune. 2000. (figur 3.1.1)

Ringsted Kommune (2012). Landbrugsareal opgjort som areal, hvortil der er søgt enkeltbetaling i 2012 (august 2012). Kontaktperson: René Skree Jensen. (figur 3.1.1)