Indikatorarter

Statisk kort

Figur 4.3.1.3. Antallet af indikatorarter på ferske enge, moser og overdrev. Arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata ’§3 Besigtigelser’, 04-2011.

Indikatorarter er arter, der er karakteristiske for naturtypen og for relativt upåvirkede arealer. De indikerer en god naturtilstand. Der er ikke udpeget indikatorarter for naturtyperne vandhuller/sø og skovmoser. Kortet viser derfor kun antallet af indikatorarter for naturtyperne fersk eng, mose og overdrev. Kortet i figur 4.3.1.3.1 viser antallet af indikatorarter på §3-beskyttede arealer.

Data: Danmarks Miljøportal, Naturdata, 02-2013.

GIS-lag: Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 02-2013.

Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) er indikatorart for både mose og fersk eng. Den findes et par steder i Ringsted Kommune. Foto: Jon Feilberg.

Djævelsbid (Succisa pratensis) er indkatorart for både mose, fersk eng og overdrev. Den findes et par steder i Ringsted Kommune. Foto: Jon Feilberg.