Nationalt beskyttede arter

Statisk kort

Figur 4.4.2.1. Lokaliteter i Ringsted Kommune med fredede arter. Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesiderne fugleognatur.dk og dof.dk.


Fredede arter er fredet efter artsfredningsbekendtgørelsen. Det vil sige arter, der er truet af national udryddelse. Dyrene må ikke samles ind eller slås ihjel, og planterne må ikke fjernes fra det sted de vokser.

Fredede arter
Kortet i figur 4.4.2.1 viser forekomsten af fredede arter i Ringsted Kommune. De fredede arter fordeler sig inden for følgende grupper: padder, krybdyr og orkidéer.

Alle fund er "positive fund". Det kan derfor ikke udelukkes at der findes fredede arter på andre områder i kommunen.

Data og GIS-lag

Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesiderne fugleognatur.dk og dof.dk.

 

Data:

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’§3 Besigtigelser’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA naturtypeovervågning’, 04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA artsovervågning’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’DEVANO kortlægning’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’Artsfund’, 04-2011.

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.

Dof.dk, DOFbasen, 10-2012.

 

GIS-lag:

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA stationer', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA artsovervågning (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO dokumentation', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (flader)', 04-2011.

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.

Dof.dk, DOFbasen, 10-2012.