Hovedindsatsområder

Statisk kort

Figur 5.3.1. Hovedindsatsområder i Ringsted Kommune.


På kortet i figur 5.3.1 vises Ringsted Kommunes hovedindsatsområder. Det primære fokus for kommunens arbejde med naturbeskyttelse, naturpleje og naturgenopretning vil fremover ligge indenfor hovedindsatsområderne.

Områderne er udvalgt for at skabe sammenhæng mellem naturarealer, som vurderes at have det største naturpotentiale. Derved kan arbejdet med naturforbedrende tiltag koncentreres og de positive effekter kan forstærke hinanden.

Udvælgelsen af hovedindsatsområderne betyder også, at der skabes et langsigtet fokus, som øger sandsynligheden for at naturarealernes potentielle naturindhold og naturtilstand kan realiseres.