Hvornår er målsætningen opfyldt?


Når et naturområde er målsat, vil beregninger af dens naturtilstand baseret på værdisætningssystemet være retningsgivende for, om målsætningen er opfyldt.

Et naturområde opfylder sin målsætning, når det har opnået den værdisætning, som det er målsat til.