Andre myndigheders indsats


Ringsted Kommunes naturkvalitetsplanen er, som del af kommuneplanen, også bindende for an­dre myndigheders aktiviteter.

Staten fordeler tilskud til skovrejsning og nye vådområder, og udpeger områder, hvor der kan gives EU-midler til naturvenlig drift og udtagning af landbrugsarea­ler mv. Disse ordninger har stor betydning for de fremtidige muligheder for at opnå bedre natur og mere velfungerende økologiske forbindelser i kommunen