Information

Ringsted Kommune vil formidle foldere om, hvordan naturen kan beva­res og forbedres. Formidlingen vil blandt andet ske på kommunens hjemmeside