Kommuneplan


En kommuneplan sammenfatter og opstiller retningslinjer for al arealanvendelse i kommunen. Kommuneplanen spiller derfor en central rolle for naturens tilstand og for udviklingsmulighederne på området.

Kommuneplanen angiver blandt andet retningslinjer for:

Placering af byudvikling
Placering og udformning af anlæg for turisme og friluftsliv
Erhvervsarealer
Naturområder
Råstofindvinding
Værdifulde jordbrugsområder
Skovrejsningsområder

Der er en tæt sammenhæng mellem de forskellige planområder. For eksempel vil en mere rig natur kunne forbedre grundlaget for friluftsliv og turisme. Mere natur samt bedre beskyttelse af denne vil kunne forbedre kvaliteten af vores grundvand, vandløb og søer. Lokalisering af landbrug er væsentlig for tilstanden i følsomme naturområder.

Rammerne i kommunenplanen er helt afgørende for at nå mål på naturområdet, som for eksempel at forøge værdien af den eksisterende natur, samt udvikling af "ny natur" og nye økologiske forbindelser (læs mere i afsnit 6.8).

 


Kommunenplanen beskriver rammer og retningslinjer for al arealanvendelse i kommunen. Disse rammer og retningslinjer er helt afgørende for naturens udviklingsmuligheder. Kommuneplan er digital, ligesom Naturkvalitetsplanen.