Skovrejsning


Ringsted Kommune vil arbejde aktivt for, at udpegningen af skovrejsningsområder vil ske på arealer, hvor ny skov kan få størst positiv betydning for naturen og mil­jøet. Desuden arbejder kommunen for, at ny skov etableres uden at forringe værdien af den eksisterende natur indenfor området, som for eksempel afgræssede arealer og vandhuller.

Udpegningen af skovrejsningsområder har betydning for naturstyrel­sens tilskud til privat skovrejsning på landbrugsejendomme. Inden for skovrejs­ningsområderne gives det største tilskud til skovrejsning, samt mulighed for en 20-årig kompensation for tabt indkomst.