7. Prioritering af indsatser

I dette afsnit beskrives hvorledes Ringsted Kommune prioriterer mellem mulige tiltag og initiativer på naturområdet. Desuden præsenteres en overordnet tidsplan, samt en liste over naturarealer med et særligt behov for pleje