8.5 Fremtidens landskaber

Ringsted Kommune arbejder i øjeblikket på at rejse et projekt "Fremtidens sølandskab i Ringsted Kommune". Det sker i samarbejde med Københavns Universitet. Projektet udspringer af kommunens ønske om at overtage Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø efter HOFOR (HOvedstadens FORsyning).

Projektet har til formål at arbejde med sølandskabet omkring Gystinge Sø og Haraldsted Sø. Der skal blandt andet arbejdes med en helhedsplan for benyttelsen og beskyttelsen af søerne og det omkringliggende landskab samt mulighederne for, at sølandskabet kan blive en central del af en kommende naturpark. Projektforslaget kan ses her:

 

Fremtidens landskaber fremtidens_landskaber.pdf (3.1 MB)