Hvad gør kommunen?

Den administrative del af rottebekæmpelsen varetages af Natur- og Miljøafdelingen i Ringsted Kommune, der på rotteområdet er ansvarlig for sikring af en effektiv rottebekæmpelse i hele kommune.

For at sikre en effektiv rottebekæmpelse er der en række arbejdsopgaver, som Ringsted Kommune er ansvarlig for at bringe til handling:

 • Myndighedsopgaver i henhold til miljøbeskyttelsesloven og rottebekendtgørelsen
 • Generel information og rådgivning til borgere og virksomheder
 • Henstillinger til grundejere om at foretage tiltag til forebyggelse af rotteproblemer
 • Besigtigelser på ejendomme med behov for håndhævelsesbistand.
 • Påbud i forbindelse med manglende renholdelse og rottesikring.
 • Udbud, kontraktstyring og samarbejde med af den udliciterede rottebekæmpelse.
 • Tilsyn og samarbejde med private bekæmpelsesfirmaer i forbindelse med privat bekæmpelse og sikringsordninger.
 • Samarbejde om drift og planlægning af rottespærrer på institutioner i Ringsted Kommune.
 • Administration og planlægning af årlige lovpligtige rottetilsyn på udvalgte ejendomme.
 • Udvikling og kvalitetssikring af rottebekæmpelsen i Ringsted Kommune.
 • Indberetning af rottedata til Miljøstyrelsen
 • Deltagelse i erfaringssamarbejder på tværs af kommunerne
 • Deltagelse i tværfaglige samarbejder i den kommunale forvaltning med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af rotter

ressourcer

Rottebekæmpelsen i Ringsted Kommune er gebyrfinansieret over ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien, som bestemmes i forhold til de forventede udgifter til rottebekæmpelsen. Gebyret dækker udgifter til drift af området. Aktuelle gebyrsatser fremgår af gældende indsatsplan