Rottebekæmpelse i Ringsted Kommune

Der kan være mange årsager til rotteproblemer. De typiske årsager til rotter skyldes god adgang til føde og skjulesteder. Defekte kloakker / afløbsinstallationer, utætte bygninger, dyrehold, fuglefodring, affaldsforhold mv. er nogle af de hyppigste årsager til rottetilhold.

I Ringsted Kommune har antallet af rotteanmeldelser igennem flere år ligget på et niveau med omkring 1000-1200 anmeldelser pr. år. Dog med undtagelse af 2020, som på landsplan vurderes til at være et år med usædvanligt mange anmeldelser. Formentligt afledt af bl.a. corona-nedlukningen.

Ringsted Kommune ligger generelt på et relativt lavt niveau af anmeldelser og sager i forhold til sammenlignelige kommuners niveau. Ringsted Kommune kender endnu ikke årsagen til det lave niveau af anmeldelser. Antallet af anmeldelser må dog forventes at stige i fremtiden og nærme sig niveauet i sammenlignelige kommuner.

Der kan generelt være mange årsager til at antallet af rotteanmeldelser øges:

  • Mildere vintre, der medfører, at rotterne får flere kuld.
  • Rotterne har nem adgang til føde fra hønse- og fuglefodring og fra affald.
  • Nemmere adgang til anmeldelse af rotter i takt med, at en stigende andel af befolkningen bliver digitale.
  • Flere skybrud, som presser rotterne ud af utætte kloakker.
  • Ældre kloaksystemer. Kloakkerne i Ringsted Kommune står for manges vedkommende for udskiftning og omlægning til separering.

 

Kommunal rottebekæmpelse

Den praktiske del af rottebekæmpelsen i Ringsted Kommune er udliciteret til et privat skadedyrsfirma, som dermed er ansvarlig for bekæmpelse af rotter og den daglige rådgivning af borgere og virksomheder.

Når Ringsted Kommune modtager en anmeldelse om rotter, besøger det private skadedyrsfirma ejendommen inden for den til enhver tid gældende responstid. I tilfælde af anmeldelse af indendørs rotter i beboelse, på institutioner eller på fødevarevirksomheder vil det private skadedyrsfirma besøge ejendommen samme dag eller senest den efterfølgende dag.

I Ringsted Kommune bekæmpes der også rotter i weekender og på helligdage, idet tilsynsbesøg foretages, hvor der er konstateret rotter indendørs i beboelsen, i institutioner og på fødevarevirksomheder.

Ringsted Kommune har, hvor det er teknisk muligt, opsat rottespærrer ved kommunale, private, statslige, regionale og offentlige institutioner, med henblik på at begrænse rotters adgang til disse ejendomme.