Ejendomme og rottesikring

Det påhviler grundejer at sikre sin ejendom mod rotter. Det betyder at grundejer er forpligtet til:

  • Straks at anmelde al rotteforekomst og tegn på rotter til kommunen.
  • Renholdelse og rottesikring af sin ejendom således, at rotters levegrundlag begrænses mest muligt.
  • Sikring af egene spildevandsledninger og brønde er intakte og tætte.
  • At efterkomme eventuelle krav fra Ringsted Kommune vedrørende tiltag, som skal afhjælpe og forebygge rotteproblemer.

 

Ringsted Kommune og kommunens bekæmpelsesfirma vil med råd og vejledning hjælpe grundejerne, der oplever at få rotter på deres ejendom, med at deres bolig rottesikres bedst muligt.

For borgere som ikke nødvendigvis møder kommunens bekæmpelse i forbindelse med et rotteproblem, skal også nemt på kommunens hjemmeside kunne finde den nødvendige information om gode råde til opnåelse af en rottesikker bolig.

I rottesager, hvor en grundejer ikke rottesikre sin ejendom efter kommunens anvisninger vil Ringsted Kommune følge op på dette med den nødvendige håndhævelse.

Private kloakker

Grundejeren er ansvarlig for sikring og renholdelse af brønde og stikledninger således, at rotters levemulighed på ejendommene begrænses mest muligt. Udgifter til udbedring af kloakdefekter og bygningsfejl påhviler derfor grundejer.

Hvis den kommunale rottebekæmpelse har mistanke om at rottetilholdet skyldes en kloakdefekt foretages der en røgprøve, som kan indikere, om der er en utæthed i afløbssystemet. Ved mere komplicerede forhold kan det være nødvendigt at foretage en TV-inspektion for at få afklaret kloakdefekten. Udgiften til TV-inspektion, når den foretages i den private kloak, afholdes af grundejeren. Ved tvivlstilfælde, hvor der er tvivl, om der er tale om en kommunal eller privat kloak, kan Ringsted Forsyning være med til at afklare hvor defekten er.