Øvrig rottebekæmpelse

I Ringsted Kommune må personer med autorisation fra Miljøstyrelsen udføre privat bekæmpelse af rotter. Der findes to forskellige autorisationer, R1 og R2. En R1 autoriseret må tilbyde sikringsordninger og rottebekæmpelse til private og virksomheder, mens en R2 autoriseret alene må foretage bekæmpelse på egen erhvervsejendom.

Ringsted Kommune har tilsynspligten med, at privat bekæmpelse overholder lovgivningen, bekendtgørelsens regler og vejledninger, Miljøstyrelsens retningslinjer samt kommunens egne retningslinjer om privat bekæmpelse og sikring mod rotter.

Privatbekæmpelse foregår for egen regning, og der skal fortsat betales til den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten.