Overordnet mål

Ringsted Kommune har som overordnet mål at forebygge og bekæmpe rotter effektivt overalt i kommunen.

Delmål

En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter kræver en langsigtet indsats og samarbejde med grundejerne. Ringsted Kommune vil derfor arbejde for og understøtte følgende fem delmål i vores indsats mod rotter:

  1. Den enkelte borger / grundejer / virksomhed er bevidst om egen adfærd og forpligtelser i relation til forebyggelse af rotter.
  2. Kommunen bruger sin tilsyns- og myndighedsrolle aktivt til løsning af opgaven med effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter.
  3. Kommunens rottebekæmper arbejder hurtigt og effektivt i de enkelte sager med fokus på at finde årsagen til rotter, for dermed at bekæmpe rotter og rådgive borgere / grundejere / virksomheder om bekæmpelse og forebyggelse af rotteangreb.
  4. Kommunen går foran i forebyggelsen af rotter ved at rottesikre egne ejendomme, ledninger og institutioner gennem tværfagligt samarbejde.
  5. Privat bekæmpelse sker i overensstemmelse med gældende regler, vejledninger og aktuel praksis på området.

For at opnå succes med de fastsatte mål er gennemførelse af en række tiltag nødvendige. Disse tiltag er valgt på baggrund af evalueringen af den tidligere handleplan, dialog med udvalgte interessenter, og ny erfaring og praksis på området.