Klimatilpasning efter 2050

I Kommuneplan 2021-2033 har vi fokuseret på de udfordringer, som klimaændringerne forårsager, nemlig ekstrem nedbør og oversvømmelser. Ringsted Kommune forventer ikke at være færdig med indsatsen over for oversvømmelser i denne planperiode, men vi ønsker at være en kommune med en skarp klimaprofil. Dette indebærer, at vi allerede nu begynder at tænke på de fremtidige udfordringer.

Klimaforandringerne begrænser sig imidlertid ikke til større nedbørsmængder. Det forudses, at vi i fremtiden vil få øgede problemer med grundvandsstigninger, sommertørke, højere vindstyrke og generelt højere temperaturer. Det betyder, at fremtidige klimatilpasningsplaner også vil kunne omhandle eksempelvis sikring af bygninger mod stormskader og sundhedsforebyggende tiltag.

Klimaændringerne skaber også forandringer i vores omgivende natur, fordi de ændrer levevilkårene for plante- og dyrearter og er en medvirkende årsag til indvandring af potentielt uønskede arter. Her kan der være behov for at overveje, hvilke uønskede arter som vi ikke ønsker i vores omgivende natur.

Allerede i dag bør vi have for øje, at vand kan blive en mangelvare i fremtiden.  Derfor kan de løsninger, som indgår i klimatilpasningsplanen være med til at f.eks. at sikre sommervandføringen i vandløb i fremtiden. Med tiden, kan man forestille sig, at der vil være behov for at etablerer magasiner til opsamling af regnvand til markvanding i tørre perioder.