Kommuneplan 2021-2033

HOVEDSTRUKTUR, RETNINGSLINJER OG REDEGØRELSER

RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

KOMMUNEPLAN 2021-2033

Byrådet vedtager hvert fjerde år en kommuneplan. Med kommuneplanen beslutter Byrådet, hvordan Ringsted Kommune fysisk skal kunne udvikle sig de næste 12 år.

I kommuneplanen har Byrådet blandt andet taget stilling til, hvor der kan bygges flere boliger, hvor virksomheder kan placere sig, hvor der kan rejses skov, hvor der kan anlægges flere stier og rekreative områder. Kommuneplanen fastlægger desuden også retning for beskyttelse af kommunens kulturarv, natur og værdifulde landskaber.

Dette er overordnet skitseret i "HOVEDSTRUKTUREN", der består af kort og målsætninger. Byrådet fastsætter retning for alt fysisk udvikling i 'RETNINGSLINJERNE' som er uddybet i ’REDEGØRELSEN’. Med udgangspunkt heri, specificerer Byrådet, hvad der konkret gælder fremadrettet indenfor et bestemt afgrænset området i 'RAMMERNE'. 

God læselyst.