Mål for Ringsteds udvikling

I den kommende kommuneplanperiode vil Ringsted Kommune blandt andet arbejde med følgende emner:

  • Boligudvikling – bl.a. Langagerområdet.
  • Byens bånd – forbindelserne i bymidten og omkring stationen.
  • Området omkring stationen.
  • Omdannelse af Odinsvejkvarteret.
  • Jordemodervej – erhvervsudvikling.
  • Ortved - erhvervsudvikling.