Natur

Karakteristisk for naturen i Ringsted Kommune er de store søer, store skovområder, større moser og mange vandløb - men også mange små naturområder som moser, enge og vandhuller, som ligger isoleret i agerlandet. Store sammenhængende og artsrige naturområder er vigtige for at opnå en gunstig udvikling af naturen samt for den gode naturoplevelse. Samfundsudviklingen har imidlertid betydet, at mange naturværdier er gået tabt eller er truede. Under dette tema beskrives de overordnede retningslinjer for, hvordan kommunen arbejder med at beskytte og forvalte naturen. Nedenfor er beskrevet en række nye tiltag på naturområdet.