Hvad er en kommuneplan

Kommuneplanen er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling i hele kommunen. De politiske mål omfatter de emner, som Ringsted Kommunes Byråd vil arbejde for i de kommende 12 år.

Kommuneplanen indeholder bestemmelser for arealanvendelsen i hele kommunen, den overordnede fysiske udvikling af byerne og udviklingen af det åbne land.

I kommuneplanen finder du:

  • bestemmelser for byudviklingen
  • bestemmelser for arealanvendelse
  • konkrete bestemmelser for hvordan de enkelte områder skal anvendes og kan bebygges
  • redegørelse for bestemmelserne