Parkeringsnorm

Boliger i byzone

 1. Fritliggende enfamiliehuse (åben-lav): 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund
 2. Sammenbyggede enfamiliehuse (tæt-lav): 1,5 parkeringspladser pr. bolig på egen grund eller på fælles p-pladser
 3. Etageboliger: 1 p-pladser pr. bolig på fælles parkeringspladser
 4. Ældreboliger: 1 p-plads pr. bolig på fælles parkeringspladser
 5. Plejeboliger 1 pr. 250 m2 bolig på fælles parkeringspladser

Boliger i landzone

 6. Fritliggende enfamiliehuse (åben-lav): 3 parkeringspladser pr. bolig på egen grund
 7. Sammenbyggede enfamiliehuse (tæt-lav): 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund eller på fælles parkeringspladser

Erhverv

 8. Udvalgsvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 40 m² bruttoetageareal
 9. Dagligvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 20 m² bruttoetageareal
10 Butikker til pladskrævende varegrupper: 1 parkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal
11. Serviceerhverv: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal
12. Kontorer: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal
13. Lager: 1 parkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal
14. Håndværk: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal
15. Øvrigt erhverv: 1 parkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal
16. Samlingslokaler 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal
17. Restauranter: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetagearealpladser

Institutioner

18. Børneinstitutioner – 1 parkeringsplads pr. 5 normerede børn +1 parkeringsplads pr. 100 m2 bruttoetageareal
19. Skoler - 1 parkeringsplads pr. 30 elever + afsætningsplads

Uddannelsesinstitutioner

20. 1 parkeringsplads pr. 200 m² bruttoetageareal

Sportsanlæg

21. Sportshaller: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal
22. Sportspladser: 1 parkeringsplads pr. 100 m² grundareal

Handicapparkeringspladser

23. I forbindelse med større parkeringsarealer til offentlig parkering eller som samlet parkering for en boligbebyggelse skal 5 % af parkeringspladserne etableres som handicapparkeringspladser - heraf skal 1 % kunne anvendes af handicapbus.

Cykelparkeringsnorm

24. 2 cykelparkeringspladser pr. bolig i etageboliger.
25. Erhverv skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.
26. 1 cykelparkeringspladser pr. ældrebolig.
27. 1 cykelparkeringspladser pr. ungdomsbolig

Parkeringsnormerne indeholder regler for forskellige anvendelser. Nogle anvendelser - som fx biografer - er der ingen fastsat parkeringsnorm for, da det skal vurderes i det enkelte tilfælde om der er parkeringspladser nok i området, som ikke anvendes når biografen har forestillinger