Tekniske anlæg

Alle er afhængige af energi – vi skal have varme om vinteren, varmt vand til brusebadet og strøm i stikkontakten. Energiforsyningen i Danmark er under en hastig forandring og skal de kommende år baseres mere og mere på vedvarende energikilder som sol, biogas og vind. De tekniske anlæg, der skal formidle vand, varme og strøm til forbrugerne, er vigtige og skal sikres gennem kommuneplanlægningen.