Kollektiv trafik

  1. Der skal sikres sammenhæng til den statslige og regionale trafik i planlægningen af den kommunale busdrift.
  2. Der skal sikres god tilgængelighed til den kollektive trafik for ældre og handicappede – særligt ved større trafikknudepunkter.
  3. Byernes faktiske størrelse, beliggenhed og funktioner – herunder skoleveje – skal lægges til grund for planlægningen af den kollektive trafik.
  4. Det skal sikres, at trafiksaneringer udføres under hensyntagen til bussernes kørselsgeometri.

Byrådet vil:

  • sikre en velfungerende kollektiv trafikbetjening, der løbende tilpasses ændringer i infrastruktur og efterspørgsel

  • styrke mulighederne for pendling til hovedstadsområdet og resten af Sjælland

Ringsted Kommune har en central placering på Sjælland og er knudepunkt for både bil- og togtrafik. Ringsted station indgår som et væsentligt led i den sjællandske togtrafik.

Sjælland og Hovedstaden er blevet ét stort arbejdsmarked og pendlingsområde. Det er afgørende for den fortsatte udvikling af blandt andet erhverv og bosætning, at rammerne for denne mobilitet er til stede.

Trafiksaneringer skal tage hensyn til bussernes kørselsgeometri og dermed tage hensyn til buschaufførerne.

Der er en velfungerende kollektiv trafikbetjening i Ringsted Kommune. Det er Ringsted Kommune, der fastsætter serviceniveauet for den offentlige bustransport inden for kommunens grænser. Region Sjælland har ansvaret for at sikre den tværgående bustrafik. En velfungerende offentlig busbetjening inden for kommunes grænser såvel som tilslutning til offentlig transport uden for kommunen er vigtig for pendlerne – både dem der allerede bor i Ringsted Kommune, og dem der overvejer at flytte til Ringsted Kommune.