Børn og Unge

0-6 års området

Det samlede børnetal har været faldende de sidste år, men er nu opadgående igen. Det skaber pres på tilbud om dagpasning til børn i alderen 1-2 år. Der pågår lige nu en tilpasning af kapaciteten således, at de enkelte dagtilbud kan rumme flere børn i vuggestuealderen.

Dagtilbudsområdet betjener ca. 1.900 børn i 0-6 års alderen. Børnene er fordelt på 24 kommunale og selvejende institutioner inklusive dagplejen. Der er desuden 4 private institutioner samt flere private børnepassere i kommunen.

Dagtilbudsområdet tilbyder en bred vifte af varierede tilbud, herunder dagpleje, børnehaver og 0-6 års institutioner. Tilbuddene er både placeret i byen og på landet. Forældrene har mulighed for at vælge fuldtidsplads, halvdagsplads, udvidet åbningstid om morgenen, aftenåbning eller natpasning. Der er også mulighed for at få tilskud til privat børnepasning, til at passe egne børn eller til at få passet sit barn i en anden kommune.

Skoleområdet

På baggrund af kommunens overordnede vækststrategi er der sket fysiske tilpasninger samt kapacitets- og strukturtilpasning af skolerne, men også aktiviteterne på skolerne er blevet tilpasset. Den overordnede vision er at udvikle skolens tilrettelæggelse af undervisningen, skærpe det faglige indhold, øge trivslen gennem aktiviteter, der er personlighedsopbyggende og giver flest mulige unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

Der er igangsat en række aktiviteter for kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling på skoleområdet.

Der findes i Ringsted Kommune 8 folkeskoler, 3 specialskoler, 1 ungdomsskole og 6 privatskoler.

Gymnasium

Ringsted Kommune har flere gymnasiale uddannelser. De er en del af Campus Ringsted, der bl.a. består af EUC, handelsgymnasium, VUC, og HF.

De gymnasiale uddannelser ligger i det samme geografiske område, og danner samlet et dynamisk studie- og ungdomsmiljø.