Fredede områder

  1. Inden for de fredede områder skal fredningens tinglyste bestemmelser overholdes.

I Ringsted Kommune er der en række fredede områder. For hvert enkelt fredet område er der tinglyst et fredningsdokument, der indeholder fredningens omfang. Fredningsdokumentet beskriver, hvad man ikke må inden for det fredede areal, som fremgår af et kortbilag, der også er tinglyst.

Der er flere fredede områder i Ringsted Kommune end dem, der fremgår af kortet ovenfor. På tinglysningen findes alle fredninger.