Trafik og Veje

Dette afsnit indholder retningslinjer, mål og redegørelse for følgende emner:

  • det statslige vejnet
  • det kommunale vejnet
  • trafiksikkerhed
  • jernbane
  • kollektiv trafik