Golfbaner

  1. Udvidelse eller anlæg af en ny golfbane skal etableres med særligt hensyn til offentlighedens adgang, flersidig anvendelse, minimering af oversvømmelsesrisiko ved ekstremregn samt natur- og kulturinteresser.
  2. Ved placering af en ny golfbane skal afstanden til andre golfbaner og de trafikale forhold tages i betragtning.

    Klimatilpasning

  3. Der lægges vægt på, at en eventuel ny golfbane udarbejdes med særligt hensyn til offentlig adgang, flersidig anvendelse, oversvømmelsesrisiko ved ekstremregn, natur- og kulturinteresser.

Ringsted Kommune har én golfbane - Skjoldenæsholm Golfcenter. Centeret råder over to kvalitetsgolfbaner med hver 18 huller, hvor banen ”Trent Jones Jr. Course” er en international mesterskabsbane designet af Robert Trent Jones Jr. Golfbanen er beliggende i naturskønne, kuperede omgivelser i den nordlige del af kommunen.

Byrådet vil:

  • medvirke til, at turismen i kommunen udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø således, at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive velfungerende samfund
  • sikre, at den rekreative værdi af golfbanen kommer offentligheden og de lokale beboere i området til gode hele året
  • sikre en flersidig anvendelse af golfbanerne
  • sikre offentlighedens adgang til golfbanerne
  • sikre mulighed for, at golfbanen kan agere i overensstemmelse med nye og tidssvarende krav

Det er en forudsætning for etablering af golfbaner, at der tages hensyn til de naturmæssige, kulturhistoriske, friluftsmæssige, grundvandsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold. Golfbaner tillades generelt ikke i fredede områder, i områder omfattet af naturbeskyttelsesloven, i fredskov samt i internationale naturbeskyttelsesområder.

I Ringsted Kommune ligger Skjoldenæsholm Golfcenter. På baggrund af en øget efterspørgsel efter overnatningsmuligheder i forbindelse med golfarrangementer giver kommuneplanen mulighed for at etablere feriehytter i tilknytning til golfcentret.