Rekreation og turisme

Ringsted Kommunes beliggenhed midt på Sjælland i et område, som er rigt på både skov, åbent land og større søer, rummer et stort potentiale, som fortsat skal udvikles i forhold til kulturformidling, bosætning og sundhedsfremme.

God adgang til grønne områder har stor betydning for folkesundheden og kan være med til at forebygge stress, irritation og mental træthed. Ringsted Kommune skal være et godt sted at bo og leve det gode liv, hvor der er attraktive muligheder for både at være fysisk aktiv i fritiden og opleve landskabets rekreative værdier og kulturhistoriske spor. Ringsted Kommune ønsker at styrke formidlingen af de mange spændende kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige oplevelser. Udvikling af bæredygtig turisme understøttes ved fortsat arbejde med formidling af oplevelsesmuligheder og faciliteter for vandre- og cykelturister. Ringsted Kommune indgår i samarbejde med kommunerne indenfor Region Sjælland om udvikling af vandre- og cykelruter i større sammenhængende forløb, der kan indgå i fælles markedsføring overfor turister fra ind- og udland.