Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen består af:

  • Hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.
  • Retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner.
  • Rammer som skal anvendes, når der udarbejdes lokalplaner for de enkelte områder i kommunen.

Hovedstruktur

I hovedstrukturen beskrives Ringsted Kommunes potentialer – både internt i kommune og i forhold til omverdenen. Hovedstrukturen giver et overblik over planens indhold og forhold til andre planer, og kan være indgangen til kommuneplanens mere detaljerede indhold.

Retningslinjer for arealanvendelsen

Kommuneplanens retningslinjer indeholder konkrete bestemmelser for mange forskellige emner. De enkelte retningslinjer kan gælde for nærmere afgrænsede områder eller for hele kommunen. Retningslinjerne indeholder bestemmelser om mange forskellige emner som fx natur, tekniske anlæg, kulturhistorie, byer, byggeri.

Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er bindeleddet til lokalplanlægningen og er afgørende for byrådets kompetence til at udarbejde lokalplaner.
I rammerne beskrives, hvad der kan og bør bestemmes i en lokalplan for det enkelte område for at sikre den sammenhængende bystruktur og de overordnede mål.
Kommuneplanen bestemmer, hvilke arealer i landzone der kan overføres til byzone eller sommerhusområde. Rammedelen kan bestemme rækkefølgen for udbygning af by- og sommerhusområder.

Kommuneplantillæg

Når kommuneplanen er vedtaget, får den retsvirkning, og byrådet får lokalplankompetencen, så der kan udarbejdes lokalplaner på grundlag af kommuneplanen. Hvis der i løbet af den tid kommuneplanen gælder opstår en situation, hvor Ringsted Kommunes Byråd ønsker at ændre på de bestemmelser, som kommuneplanen indeholder, kan der udarbejdes et kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan eller andre projekter.