Ringsted er klar

Ringsted er klar - midt i mulighederne

Ringsted er klar til at bruge den centrale placering til at skabe trygge rammer, der giver familier optimale muligheder for at bo, leve og være tilgængelige.

Ringsted er klar både på landet og i byerne med varierede bo-miljøer, der giver mulighed for et bæredygtigt liv.

Ringsted er klar til at satse på at gøre de sunde valg nemmere gennem gode sundhedstilbud og fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse.

Ringsted har natur, der skaber fordybelse og aktivitet, og som skal åbne for forståelse af vores ansvar over for klima og miljø.

Ringsted er klar med oplevelser i hverdagen og unikke events, der knytter deltagerne sammen og vækker opmærksomhed.

Ringsted har en unik placering, der til stadighed styrkes og synliggøres.

Ringsted er klar til at understøtte nye netværk og klynger, der gør den enkelte virksomhed stærkere.

Ringsted har erhvervsområder, hvor virksomheder har placeret sig i naturlige klynger.

Ringsted er klar med gode rammer for erhvervslivet.

Ringsted er klar med attraktive arealer, der er kendt for at tilgodese den enkelte virksomheds behov.

Ringsted er klar til at samarbejde på tværs af det offentlige, virksomhederne og uddannelserne, så den fælles styrke og viden skaber øget udvikling for Ringsted.

Ringsted er klar midt i mulighederne, og det har vi været siden middelalderen. Det sjællandske vejnet mødtes dengang i Ringsted, og her mødtes folk fra konger til almindelige borgere for at handle, hylde, rådslå og dømme. Man siger, at alle veje fører til Rom – men på Sjælland fører alle veje til Ringsted. De nutidige veje og jernbaner fra nord, syd, øst og vest fører alle til Ringsted, og det gælder både de reginale, nationale og internationale.

Ringsted Kommune vil:

  • udpege / udvælge attraktive fremtidige boligområder med en klar profil, der hjælper med at tiltrække tilflyttere
  • skabe en attraktiv og levende bymidte
  • styrke samarbejdet med lodsejere og andre aktører i det åbne land for at øge tilgængeligheden til naturen og foretage naturpleje, der skaber interessant natur
  • styrke sammenhængen i kommunens trafikstruktur og arbejde for at forbedre trafiksikkerheden yderligere
  • imødekomme eksisterende og nye virksomheders behov for attraktive og bæredygtige erhvervsområder
  • styrke formidlingen af kommunens kvaliteter som erhvervskommune for regionale, nationale og internationale virksomheder og offentlige samarbejdspartnere
  • tilpasse erhvervsområdernes rammebestemmelser, så de afspejler det enkelte områdes nuværende anvendelse
  • tilpasse nye erhvervsområders rammebestemmelser, så de supplerer anvendelsen i de udbyggede områder