Grundvandsredegørelse

I henhold til planloven er en kommunes grundvandsredegørelse en forudsætning for den pågældende kommunes kommuneplan. Grundvandsredegørelsen, der indeholder de overordnede beskrivelser af grundvandsbeskyttelsen i hele kommune.

Ringsted Kommunes grundvandsredegørelse indeholder de overordnede beskrivelser om grundvand, beskyttelse, indvindingsoplande med videre. Der er udarbejdet et bilag - bilag 1 - til Ringsted Kommunes grundvandsredegørelse. Bilaget indeholder en gennemgang af de rammeområder, hvor der er mulighed for at bygge.

Grundvandsredegørelsen og bilag 1 kan læses her: