Større uforstyrrede landskaber

 1. Større, uforstyrrede landskaber er arealer, hvor der kun opleves en begrænset påvirkning fra tekniske anlæg og bebyggelser.
 2. Større, uforstyrrede landskaber skal friholdes for:
  1. store bebyggelser
  2. store og/eller støjende anlæg
  3. støjende aktiviteter såsom:
   • motorveje,
   • motortrafikveje
   • støjende sportsanlæg
   • jernbaner
   • elmaster
   • telemaster
   • vindmøller
 1. Nødvendige anlæg kan placeres i større, uforstyrrede landskaber, hvis det kan ske uden negativ påvirkning af de landskabelige interesser, og hvis de ikke med rimelighed kan henvises til en placering uden for større, uforstyrrede landskaber.
 2. Udtjente, større tekniske anlæg skal fjernes, og kan som udgangspunkt ikke genetableres inden for områderne.

Ringsted Kommune ønsker at bevare muligheden for at opleve fred og ro, når vi besøger landskab og natur. Stille områder og uforstyrrede landskaber er vigtige at beskytte, fordi de er under pres fra støjende aktiviteter, byudvikling samt lokalisering af større tekniske anlæg.

Byrådet vil:

 • beskytte og bevare uforstyrrede landskaber
 • friholde uforstyrrede landskaber fra påvirkninger fra støjende aktiviteter samt større tekniske anlæg og bebyggelser i området

I Ringsted Kommune findes kun et område, der indgår i et større, uforstyrret landskab, der starter i Slagelse Kommune, indeholder en del af Næstved Kommune, går tværs gennem Sorø Kommune og fortsætter ind i Ringsted Kommune. Området omfatter skovene mellem Slagelse og Sorø, Tystrup Bavelse søerne og en del af Susåen ådal. Dette større, uforstyrrede landskab er kun i lille grad påvirket af tekniske anlæg og bebyggelser. Den del der ligger i Ringsted Kommune, indeholder søer, vådområder og Susåens ene bred.

Det er hensigten at friholde området for store nye, tekniske anlæg og store og/eller meget støjende anlæg og aktiviteter, og at de eksisterende anlæg ikke genetableres, når de er udtjente. Udpegningen er således både udtryk for den nuværende situation og for, at kommunen på længere sigt ønsker et forholdsvis uberørt landskab inden for udpegningen.