Offentlig service

Det er byrådets vision, at Ringsted Kommune leverer professionelle ydelser, der er afstemt med borgernes forventninger. Det stiller krav om, at Ringsted Kommune er i trit med udviklingen og løbende er i dialog med borgere og andre interessenter.

Ringsted Kommune vil skabe trygge rammer og sikre, at der er de faciliteter, som borgerne har brug for i dagligdagen.

Ringsted Kommune har udarbejdet en ny befolkningsprognose, som skaber et overblik over indbyggertal og alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem.