Kulturhistorie

Kulturhistorien er det grundlag, det moderne Ringsted Kommune er bygget på. Overalt ses kirker, broer, gravhøje og gamle bygninger, som fortæller historien om tidligere tider. Ringsted Kommune viderefører mange års planlægning for kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og kirkeomgivelser. Med denne kommuneplan er beskrivelserne af disse kulturarvselementer gjort tilgængelige for alle.