Jernbane

 1. Der skal sikres sammenhæng til den statslige og regionale trafik i planlægningen af den kommunale busdrift.
 2. Der skal sikres god tilgængelighed til den kollektive trafik for alle grupper – særligt ved større trafikknudepunkter.

Byrådet vil

 • sikre en velfungerende kollektiv trafikbetjening i kommunen, der løbende tilpasses ændringer i infrastruktur og efterspørgsel
 • styrke mulighederne for pendling til hovedstadsområdet og resten af Sjælland

Ringsted Kommune har en central placering på Sjælland og er knudepunkt for både bil- og togtrafik. Med motorvejen og omfartsvejene er der et overordnet vejnet, så man hurtigt kan komme til og fra Ringsted by og rundt i hele kommunen. Samtidig indgår Ringsted station som et væsentligt led i den sjællandske togtrafik.

De vigtigste trafikårer er:

 • den nationale jernbane – København / Fyn – Jylland
 • den nye jernbane – Ringsted / Køge / København
 • den nationale jernbane - Ringsted / Rødby Færge med forbindelse til Hamburg
 • Vestmotorvejen (E20) – med tilslutning til Danmarks øvrige motorvejsstrækninger
 • rute 14 – Roskilde / Næstved
 • rute 150 – Køge / Korsør
 • rute 215 – Ringsted / Ugerløse (Holbæk)
 • rute 269 – Ringsted / Haslev

Sjælland og Hovedstaden er blevet ét stort arbejdsmarked og pendlingsområde. Det er afgørende for den fortsatte udvikling af blandt andet erhverv og bosætning, at rammerne for denne mobilitet er til stede.

Ringsted har gennem mange år haft station på det nationale jernbanenet. Fra 2019 vil der også være direkte togforbindelse til Køge og to muligheder for togforbindelse til Københavnsområdet.