Bymønster

En hensigtsmæssig, klar og funktionel opbygning af kommunen er vigtig for tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, virksomheder og investeringer - og dermed for mulighederne for at skabe vækst. Ringsted Kommunes bymønster er kendetegnet ved, at Ringsted by ligger midt i Ringsted Kommune og en række mindre byer ligger i en ring omkring byen med relativ kort afstand til Ringsted by. Ringsted by omfatter også Benløse, da de to tidligere selvstændige byer er vokset sammen og udgør grundlaget for planlægning på fx detailhandelsområdet. (detailhandelsanalyse_2015.pdf (8.9 MB))

Ringsted by er hovedbyen i Ringsted Kommune, og hovedparten af den offentlige og private service er lokaliseret her. Ringsted by er også det historiske og kulturelle centrum, og det er her kommunens primære handelscenter findes.

Ringsted by og de øvrige byer er tæt forbundet af et velfungerende vejnet. Det giver også Ringsted Kommunes øvrige byer og landområderne adgang til motorvejen og jernbanen. Den eksisterende bystruktur skal opretholdes og udvikles med Ringsted by som lokomotiv og de omkringliggende byzonebyer som bæredygtige lokalsamfund. Der skal være opmærksomhed på, at der ikke sker sammenbygning af bysamfund.

På kortet oven for hovedbyen Ringsted by (blå), byzonebyerne (rød) og landzonelandsbyerne (grøn). Byzonebyer og landzonelandsbyer er placeret rundt om Ringsted by med gode vejforbindelser til detailhandel og infrastruktur.

"Sjællandsprojektet"

Udviklingen i Ringsted Kommune skal baseres på en helhedsorienteret tankegang, borgerinddragelse og bæredygtighed - og på de planprincipper, som byrådet har tilsluttet sig i forbindelse med "Sjællandsprojektet". "Strukturbillede 2030", der blev resultatet af projektet, er beskrevet nærmere her.