Indsatsområde

Indsatsplanen er gældende for hele Ringsted Kommune.

Indsatsplanen gælder for alle eksisterende og alle kommende forekomster af kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum), uanset hvor i kommunen planterne forekommer.