Kommunens bekæmpelse

Pligten til at bekæmpe kæmpebjørneklo gælder også for offentlige myndigheder.

Ringsted Kommune vil bekæmpe kæmpebjørneklo på kommunens arealer effektivt med de bedste og mest økonomisk optimale metoder. Bekæmpelsen vil blive udført så skånsomt som muligt for den omgivende natur.

For store forekomster på kommunalt areal er der udarbejdet flerårig plan for bekæmpelse.

Der er indgået aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet om at udfase brug af sprøjtemidler på offentlige arealer Som en undtagelse aftalen er det tilladt at bekæmpe kæmpebjørneklo med glyphosat.