Frist for bekæmpelse: inden 1. juni


Der er fastsat én tidsfrist for rettidig bekæmpelse:

  • Effektiv bekæmpelse skal være iværksat inden den 1. juni.

Desuden er der fastsat følgende krav:

  • Uanset tidspunkt for bekæmpelse og valg af metode må der ikke på noget tidspunkt forekomme planter med spiredygtige frø.

Det sidste krav skyldes, at bekæmpede planter vil forsøge at skyde igen og sætte blomster ("panikblomster"). Derfor vil der - uanset at tidsfristen er overholdt - være risiko for, at planter, der er afskåret eller nedgræsset, vil kunne nå at sætte spiredygtige frø samme år.

Hvis tidsfristen på grund af ekstraordinære forhold et enkelt år ikke kan overholdes, skal der inden tidsfristens udløb indsendes en plan for årets bekæmpelse til Ringsted Kommune. Planen bliver så vurderet af forvaltningen.

Ved store forekomster af kæmpebjørnklo er det muligt at lægge en flerårig plan, der indbefatter overskridelse af tidsfristen i nogle år som følge af en overordnet strategi med brug af flere forskellige metoder. Den flerårige plan skal indsendes til Ringsted Kommune inden tidsfristens udløb det første år. Planen bliver så vurderet af forvaltningen. Efterfølgende skal den flerårige plan følges.

Der arbejdes på en tekniske løsning, så plan for bekæmpelse som følge af ekstraordinære forhold eller ved store forekomster vil kunne indsendes elektronisk via hjemmesiden. Hvis denne mulighed kommer til at foreligge, vil indsatplanen blive udvidet hermed.