De undersøgte områder

Statisk kort

Figur 4.2.1. Offentlige myndigheders indberetninger fra Ringsted Kommune. Data og GIS-lag er hentet fra Danmarks Miljøportal (NOVANA, DEVANO, §3- besigtigelser og artsfund). 04-2011

Statisk kort

Figur 4.2.2. Borgernes indberetninger fra Ringsted Kommune. Indberetningerne stammer fra Danmarks svampeatlas (www.svampeatlas.dk) (10-2012), Naturbasen (www.fugleognatur.dk) (10-2012) samt DOFbasen (www.dofbasen.dk) (10-2012).


Offentlige indberetninger

Figur 4.2.1 viser 2.391 arealer i Ringsted Kommune, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Det er 266 ferske enge, 313 moser, 88 overdrev og 1.724 vandhuller og småsøer eller søer. Desuden er der 11 skovområder, der indgår i DEVANO-kortlægningen eller er udlagt som NOVANA-stationer. Disse informationer administreres af henholdsvis kommunerne (§3-områderne) og naturstyrelsen (DEVANO og NOVANA).

Data og GIS-lag der anvendes til de offentlige indberetninger er alle hentet fra Danmarks Miljøportal (www.miljoeportalen.dk):

Data:

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’§3 Besigtigelser’, 04-2011.
Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA naturtypeovervågning’, 04-2011.
Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA artsovervågning’, 04-2011.
Danmarks Miljøportal, Naturdata ’DEVANO kortlægning’, 04-2011.
Danmarks Miljøportal, Naturdata ’Artsfund’, 04-2011.

GIS-lag:

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.
Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)', 04-2011.
Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (punkter)', 04-2011.
Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA stationer', 04-2011.
Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA artsovervågning (punkter)', 04-2011.
Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.
Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO dokumentation', 04-2011.
Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.
Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (punkter)', 04-2011.
Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (flader)', 04-2011.

De fleste af de offentlige indberetninger er knyttet til arealer (areelle), men der forekommer også eksakte stedangivelser markeret med punkter (punktuelle).

 

Borgernes indberetninger

Som et værdifuldt supplement til de offentlige indberetninger vises i figur 4.2.2 de private indberetninger fra databaser på tre hjemmesider:

Danmarks svampeatlas (www.svampeatlas.dk) (10-2012)
Naturbasen (www.fugleognatur.dk) (10-2012)
DOFbasen (www.dofbasen.dk) (10-2012). Fund i DOFbasen opdeles i fugle og andre organismer.

Borgernes indberetninger er pt. knyttet til eksakte stedangivelser eller tilknyttet et punkt (centroide) der repræsenterer en hel lokalitet (punktuelle).