Administration af husdyrloven


Ringsted Kommune vil administrere sager efter husdyrloven med henblik på, at mindske den negative påvirkning af naturområder fra husdyranlæg og udbringningsarealer mest muligt.

Målet om mindst mulig negativ påvirkning vil især gælde for

De højst målsatte naturområder (målsætning 1 og 2, afsnit 5)
Naturområder, der er en del af de økologiske forbindelser
Naturområder i "nye økologiske forbindelser" og "ny natur"
Naturområder i Natura 2000-områder (områder der er internationalt beskyttet)

Hvis det skønnes nødvendigt, vil der for disse natur­områder blive stillet særlige vilkår, som rækker ud over husdyrlovens generelle beskyttelsesniveauer.

 


Ringsted Kommune har i forbindelse med administration af husdyrloven, mulighed for at stille vilkår til hvordan møg og gylle opbevares og spredes på landbrugsarealer.