6. Virkemidler til at opfylde Naturkvalitetsplanen

I dette afsnit præsenteres de redskaber og virkemidler Ringsted Kommune vil tage i anvendelse, for at nå naturkvalitetsplanens mål.

Det drejer sig blandt andet om:

 

Administration af lovgivningen på området
Indsamling af viden om naturen
Motivation af private lodsejere
Naturpleje-initiativer