Metoder


Ved fastsættelse af naturområdernes målsætning er der taget udgangspunkt i områdernes nuværende naturværdi. Naturområder med en høj naturværdi eller høj naturpotentiale er blevet højt målsat mens områder med lav naturværdi eller lav potentiale er målsat lavere.

Hvert naturområde får tildelt en målsætning inden for 5 klasser, hvor 1 er den højeste målsætning og 5 er den laveste.

Naturområderne er målsat forskelligt, afhængig af om de er placeret indenfor eller udenfor Ringsted Kommunes hovedindsatsområder. Læs mere om hovedindsatsområderne i afsnit 5.3.

Høj eller lav målsætning?

Generelt for naturområder, der er placeret udenfor hovedindsatsområderne gælder, at de er målsat et trin højere på skalaen 1-5 i forhold til deres nuværende naturværdi. En mose beliggende udenfor hovedindsatsområderne med en naturværdi på 4 (ringe tilstand/værdi) er således blevet målsat til 3 (moderat tilstand/målsætning). Det vil sige, at kommunen med den målsætning ønsker, at mosens fremtidige naturtilstand vil blive moderat i stedet for ringe.

Generelt for naturområder, der er placeret indenfor hovedindsatsområderne gælder, at de er målsat to trin højere på skalaen 1-5 i forhold til deres nuværende naturværdi. En mose, beliggende indenfor hovedindsatsområderne med en naturværdi på 4 (ringe tilstand/værdi) er således målsat til 2 (god tilstand/målsætning). Det vil sige, at kommunen med den målsætning ønsker, at mosens fremtidige naturtilstand vil blive god fremfor for ringe.

Naturområder med en god naturtilstand er alle med denne fremgangsmåde blevet højt målsat. En høj målsætning er i sådanne tilfælde med til at fastholde den gode naturtilstand, eller endog forbedre den, så lokaliteten bliver et endnu bedre levested for planter og dyr.

For en række naturområder har naturværdien og naturpotentialet været så dårlig, at kommunen har fastholdt den laveste målsætning.

 


Eksempel på et naturområde med højeste målsætning (1). Naturværdien er middel (3), målsætningen sættes et niveau højere (2) og da området endvidere ligger i et hovedindsatsområde, ender det med målsætningsværdi 1. Overdrev ved Vrangeskov. Foto: Jon Feilberg

 


Eksempel på et naturområde med laveste målsætning (5). Området har naturværdien 5. Det ligger endvidere uden for et hovedinsatsområde. Vandhul ved Vigersted. Foto: Jon Feilberg