5. Naturens målsætning

Målsætningen af naturområder i Ringsted Kommune afspejler kommunens ambition for de enkelte §3-beskyttede områders tilstand.

Målsætningen har indflydelse på hvilken naturpleje, der sættes i værk, og hvad der kan tillades af indgreb. Målsætningerne afspejler endvidere, hvor god naturkvalitet det på nuværende tidspunkt er realistisk at opnå på et givent areal.

Ringsted kommune vil i sin forvaltning arbejde for, at målsætningen/naturpotentialet opfyldes for alle højt målsatte og middelhøjt målsattte lokaliteter i kommunen.

Naturområderne er målsat i forhold til deres naturværdi eller potentielle naturværdi. Det tæller op i målsætningen, hvis området i forvejen har en høj værdisætning. Modsat tæller det ned, hvis området har en lav værdisætning.

Der er i Ringsted Kommunes Kommuneplan 2013-2025 indskrevet retningslinjer som skal sikre, at målsætningssystemet bliver implementeret i forvaltningen. Målsætningerne for de enkelte naturområder vil være bindende for kommunens og andre myndigheders planlægning, myndighedsudøvelse og øvrige indsatser.

 


Et eksempel på et område med høj målsætning. Hagbards Høj ved Sigersted.